Video Synchronizer

ATEN

VGA Synchronizer

ATEN

Type:VE510

VGA Video RGB Synchronizer
Order no: T0149


Video Converter

ATEN

ATEN

Type:VC810

HDMI TO VGA Converter
Order no: 50940

ATEN

Type:VC180

VGA+Audio to HDMI Converter
Order no: T0207

ATEN

Type:VC920

Mini DisplayPort to VGA Adapter
Order no: T0195

ATEN

Type:VC960

Mini DisplayPort to DVI Adapter
Order no: T0196

ATEN

Type:VC980

Mini DisplayPort to HDMI Adapter

Order no: T0197

ATEN

Type:VC925

DisplayPort to VGA Adapter (Male --> Female)
Order no: T0208

ATEN

Type:VC965

DisplayPort to DVI Adapter (Male --> Female)
Order no: T0209

ATEN

Type:VC985

DisplayPort to HDMI Adapter (Male --> Female)
Order no: T0210

ATEN

Type:VC981

Active 4k DisplayPort to HDMI Adapter (Male --> Female)
Order no: T0211

ATEN

Type:VC986

Active 4k Mini DisplayPort to HDMI Adapter (Male --> Female)
Order no: T0212

ATEN

Type:VC160A

VGA to DVI-D Converter. 1080p. 1920x1200
Order no: T0238

ATEN

Type:VC812

HDMI to VGA Converter with Scaler

Order no: T0162

ATEN

Type:VC480

3G/HD/SD-SDI to HDMI Converter
Order no: T0240

ATEN

Type:VC840

HDMI to 3G/HD/SD-SDI Converter
Order no: T0241


cONTROL sYSTEM

ATEN

ATEN

Type:VK1100

ATEN Control System - Compact Control Box
Order no: 50755

ATEN

Type:VK108US

8-BUTTON KEYPAD(US,1GANG)

Order no: 50757

ATEN

Type: 0AD4-3705-10EG

Power adapter for VK108US

Order no: CAT111